תוכנית לימודים

 

תוכנית הלימודים בתנ"ך לכיתות י' –י"א

צוות המורים

שרון פריינטה, מרכזת המקצוע.

אורית ברק, מורה

איילת עובדיה , מורה

דינה מוזס, מורה

שעות הלימוד          בכיתות 1-3; 5                         בכיתות 4; 6

                        בכיתה י':  3 שעות שבועיות        בכיתה י': 3 שעות שבועיות

                        בכיתה י"א : 4 שעות שבועיות     בכיתה י"א: 3 שעות שבועיות

                                                                     בכיתה י"ב: 5 שעות שבועיות.

פרקי הלימוד  ראה בנספח (74 פרקים)

 

הרכב הציון   ציונו של התלמיד יורכב מן הגורמים הבאים:

                         מבחנים

                         בחנים

                         תפקוד שוטף: נוכחות סדירה, הכנת שיעורי בית, עמידה בזמנים,

                    הערה -  ציונו של התלמיד יושפע עד 10 נקודות לרעה בשל היעדרויות   

                                ו/ או תפקוד לקוי .

ציוד            מכשירי כתיבה - עט, עיפרון וטוש לסימון (מרקר)

                                          קלסר וחוצצים

ספרי הלימוד

1.        חובה -  תנ"ך מלא ללא תרגום וללא פירושים.

2.        תנ"ך לבגרות – הוצאת יואל גבע

ספרי עזר

1.     פירושים לתנ"ך- הרטום (קסוטו), מקראות גדולות, עולם התנ"ך, דעת  

מקרא

2. אנציקלופדיה מקראית.

 

                                                    בברכת דרך צלחה -   צוות המורות למקרא

תוכנית הלימודים בתנ"ך לכיתות י'

לתלמידים שלום ושנה טובה.

 

השנה אנו לומדים לפי תוכנית הלימודים החדשה של משרד החינוך.

תוכנית לימודים זו מושתתת על לימוד פרקי התנ"ך לפי נושאי רוחב .

נושאי הרוחב נתונים לבחירת המורים, וכל מורה רשאי לבחור לעצמו את נושא  הלימוד.

כרגע מתפרסמים נושאי הרוחב שהם נושאי חובה

ספרי הלימוד יתפרסמו בהמשך השנה.

 

צוות המורים   שרון פריינטה, מרכזת המקצוע.

                    אורית ברק, מורה

                    איילת עובדיה, מורה

 

שעות הלימוד            בכיתות 1-3; 5                      בכיתות 4; 6

                       בכיתה י':  3 שעות שבועיות       בכיתה י': 3 שעות שבועיות

                       בכיתה י"א : 4 שעות שבועיות    בכיתה י"א: 3 שעות שבועיות

                                                                   בכיתה י"ב: 5 שעות שבועיות.

פרקי הלימוד    ראה בנספח

 

הרכב הציון   ציונו של התלמיד יורכב מן הגורמים הבאים:

                         מבחנים

                         בחנים

                         תפקוד שוטף: נוכחות סדירה, הכנת שיעורי בית, עמידה בזמנים,

                    הערה -  ציונו של התלמיד יושפע עד 10 נקודות לרעה בשל היעדרויות   

                                ו/ או תפקוד לקוי .

ציוד            מכשירי כתיבה - עט, עיפרון וטוש לסימון (מרקר)

                                          קלסר וחוצצים

ספרי הלימוד

1.        חובה -  תנ"ך מלא ללא תרגום וללא פירושים.

2.        תנ"ך לבגרות – הוצאת יואל גבע

ספרי עזר

1.     פירושים לתנ"ך- הרטום (קסוטו), מקראות גדולות, עולם התנ"ך, דעת  

מקרא

2. אנציקלופדיה מקראית.

נוהל כתיבת מבחנים

 

1.     המבחן ייכתב בעט בלבד.

2.     אסור להשתמש בטיפקס- נוזל מחיקה.

3.     התלמידים יצטיידו לקראת המבחן בדפי פוליו ריקים(שורה), רצוי 4-6 דפים, על דפים אלה יחתום המורה או יסמן אותם. התלמיד יוודא שדפי הבחינה שכתב נחתמו או סומנו ע"י המורה.   דף ללא חתימה או סימון לא ייבדק!!!  

4.     התלמיד יסגור שטחים ריקים בבחינה.

5.     חל איסור חמור להשתמש בחומר אחר מלבד תנ"ך מלא ללא תרגום וללא פירושים

6.     ערעור על ציון בחינה

א.     התלמיד המעוניין לערער על ציון הבחינה חייב לעשות זאת מייד בשיעור שאחרי החזרת הבחינות.

ב.     מבחן שנכתב בעיפרון- אין אפשרות לערער עליו.

ג.       אם תלמיד הגיש ערעור למורה, ואינו מרוצה מהחלטתה , הוא רשאי לערער לפני רכזת המקצוע, אך ורק באישור המורה המלמד/ת ובידיעתו/ה

7.     קביעת ציון ההגשה ("ציון המגן"):

         להלן מרכיבי הציון ההגשה: 30%  הציון השנתי של כיתה י'

                                               30% הציון השנתי של כיתה י"א

                                              30% ציון בחינת המתכונת.

                                              10% בונוס- נתון לשיקולי המורה המלמד.

      

רשימת פרקי הלימוד

 

התוכנית לכיתה י'

 

 

נושא - גג :  מלכים ונביאים ( משלמה עד צדקיהו )

 

 

הסוגה

הכתובים המקראיים

 סיפור

 מלכים א':   א', ג' ח' 1- 30, י'א, י'ב, ט'ז 23 – 33, י'ז, י'ח, י'ט, כ'א.

מלכים ב':    ב' 1 – 22, ה', י'ז, י'ח, י'ט 1 – 7, 32 – 37

                     ( בהשוואה לדבה'י ב' ל'ב 1 – 8, 30  ).

עזרא :          א' 1 – 7

קריאה מודרכת:

מלכים ב':  כ'א – כ'ה ( + דבה'י ב'  ל'ג )

חוק

דברים:  י'ב 1 – 14, י'ח 15 – 22 .

 מזמורים

תהילים: קכ'ב.

 נבואה

 ירמיה: א', ב' 1 – 13, י'ב 1 – 6, כ' 7 – 18, כ'ב 10 – 30, כ'ח,

             ל'א  14 – 19, 26  – 35. 

 

ללימוד פרקים מספר מלכים יצורפו מקורות חוץ - מקראייםאלו:

1.  למלכות אחאב : תיאור קרב קרקר במונולית  מכורח'  ( שלמנאסר  השלישי ).  

     הודפס בעולם התנ'ך   כרך  מלכים א',  עמ' 206  

2.  למלכים ב' י'ח – י'ט :

א.  כתובת נקבת השילוח. ( הודפסה בעולם התנ'ך, כרך ישעיה עמ' 17

ב.  המסע השלישי של סנחריב ב'מנסרת המכון המזרחי בשיקגו', בעולם התנ'ך, כרך    

     מלכים ב' עמ' 157 סעיף 4, הן שורות 49-18 

3.  למלכים ב' כ'ה:     חרס מלכיש מס' 4 . רצוי בהקשר זה להתייחס לירמיה ל'ד 7.

נושא חובה: עלילות הראשית 

הנושאים

מקורות

מבראשית

מקורות מקראיים נוספים

מקורות חוץ מקראיים

בריאה

 א' – ג'

 

ישעיה:  מ' 12 – 14

ישעיה:  נ'א 9 – 10

תהילים:  ק'ד

סיפור הבריאה הבבלי –

'אנומה אליש'*

יצורים מיתולוגיים

גן עדן

יחזקאל ל'א 1 - 11

 

התפתחות הציוויליזציה

ד'

 

 

מבול

ו' – ט'

(פרקים בקריאה מודרכת )

 

סיפור המבול המסופוטמי מתוך  - 'עלילות גלגמש'**

מגדל בבל

י'א 1 - 9

 

 

 

'אנומה אליש':

       לוח  ראשון:   שורות  1 – 9 ( ש.שפרה ויעקב קליין בימים הרחוקים ההם –

                             אנתולוגיה משירת המזרח  הקדום, עמ' 9 ) .

     לוח רביעי  :   שורות  92 – 104 ( שם, בעמ' 30 – 31 ), 

                               שורות 129 – 140 ( שם, בעמ' 32 ).

      לוח שישי   :   שורות  4 – 8 ( שם, בעמ' 39 ), שורות  29 – 34 ( שם, בעמ' 40  ).

 

**  פירוט השורות המחייבות מתוך  'עלילות גלגמש':

       לוח אחד – עשר:  שורות  1 –     204  ( שם, בעמ' 276 – 284                                          

        שורות  205 – 312  ( שם, בעמ' 284 – 288 ), לעיון המורה.

 

נושא בחירה: חורבן גלות וגאולה

פרקי הנושא

כתובים מקראיים

 1.  סיפור החורבן והגלות

 מלכים ב':  כ'ד – כ'ה

 2.  תגובות על החורבן והגלות

 

 ירמיה:   כ'ט 1 – 10

איכה:     א'

תהילים: קל'ז

 3.  גורל שארית הפליטה בארץ

 ירמיה:  מ'ב , מ'ג 1 - 7

 4.  התקווה לגאולה בקרב גולי בבל

 יחזקאל:  ל'ז

ישעיה   :  מ' 1 - 14

 5.  שיבת ציון

 

 עזרא: א' 1 - 7, ג'

חגי: א'

ישעיה: ס'ב

זכריה: ד' 1 - 7, ח' 4 – 19,

נחמיה: א', ח'

תהילים: קכ'ו

 

נושא בחירה: חוק וחברה במקרא – מאפיינים, ערכים ודילמות

הנושאים

מספרות החוק המקראי

מקורות  מקראיים נוספים

מקורות חוץ מקראיים

לעיון המורים

 מקור החוק,

מטרתו והיקפו

 שמות: כ' 1 – 14,

דברים: ה' 6 – 18,

ויקרא: י'ט 1 – 18

דברים:  ו' 20 - 25

 

 הפתיחה לחוקי ח'מורבי

(פסקה ראשונה) + החלק הראשון של החתימה

 

 

הגנה וסעד לחלשים

 

 

 

 

 גר יתום ואלמנה

שמות:  כ'ב  20 – 23

דברים: י  28 -29

דברים: ט'ז  9 -  14

דברים: כ'ד 17 - 22

רות  ב'

 

ישעיה א' 21 – 23

ירמיה ז' 6,

יחזקאל מ'ז 21 – 23,

דבה'י א', כ'ב 2,

דבה'י ב' , ב' 16 - 17.

 

 לווה

 שמות: כ'ב 24 – 26

מלכים ב', ד' 1 – 7

חמורבי 241

שמואל א', כ'ב 1 – 2, נחמיה ה' 1 – 13,

משלי כ'ב  7, כ'ח 8

 

שמיטת קרקעות

 

שמיטת חובות

 שמות : כ'ג 10 – 11

 

 

דברים: ט'ו 1 – 6

 

 

 

 

נחמיה ה' 9 - 13

 

 

תקנת הפרוזבול

 ( משנה שביעית פרק  י'   ג – ד )

 

 

 

 

 

 

 

 

לעיון המורים

עבד ואמה עבריים

שמות: כ'א 2 – 11,

ויקרא: כ'ה 39 – 46

דברים: ט'ו 12 - 18

מלכים ב', ד'  1 – 2

ירמיה ל'ד 8 – 22

נחמיה ה' 1 - 13

חמורבי 117, 282

בראשית ל'ז 26 – 28

שמות כ'ב 2

דברים כ'ד 7

עמוס ב' 6

פלילים

 

 

 

 

 

רצח

בראשית:  ט' 5 – 7

שמות: כ'א 12 – 14, 20 – 26

במדבר: ל'ה 9 – 34

 

בראשית ד' 8 - 16

חוקי החיתים

1 - 4

דברים:  י'ט 1 – 13

יהושע:  כ'

מלכים א':  א 50 – 53 מלכים א':  ב' 28 – 34

חוקי מלחמה

דברים: כ' , כ'ד 5

דברים: כ'א 10 – 14

 

 

דברים:  ז' 1 – 4

דברים:  כ'ג 10 – 15

דברים:  כ'ה 17 – 19

שופטים : ז' 1 – 3

שמואל א':  ט'ו

 

איסור לקיחת שוחד

שמות:  כ'ג   7  – 8

דברים: ט'ז  19

ישעיהו    א' 23

עמוס       ה' 12

מיכה       ג' 11

תהילים  ט'ו 5

 

 

שמואל א': ח' 1 - 6

 

 

 

נושא בחירה: המאבק לחברה מוסרית – ערך מרכזי בנבואה

פרקי הנושא

כתובים מקראיים

 1.  המוסר מכריע את גורל העם

 

 עמוס: ב' 6 – 16 , ד' 1 – 3, ו' 1 – 7, ח' 4 - 8

ישעיה: ה' 1 – 17

יחזקאל : כ'ב 1 – 16

 2.  המוסר מכריע את גורל ההנהגה

 יחזקאל: כ'ב 23 – 31

יחזקאל:  ל'ד 1 – 10

 שמואל ב':  י'ב 1 – 25

 3.  מוסר ופולחן

 

 ישעיה:  א' 10 – 17

ירמיה: ז' 1 – 15 , 21 – 28

עמוס:  ה' 21 – 25

מיכה:  ו' 1 - 8

 4.  האידיאל המוסרי לעתיד

 ישעיה:  י'א 1 – 9

 

 

בברכת דרך צלחה

צוות  מקרא

שרון, אורית, איילת ודינה

 

 

 

בית ספר ש.י עגנון , רח' שפינוזה , רמת הרצל , נתניה. טלפון: 09-8844999, פקס: 09-8847733, דוא"ל: agnon_school@walla.com